Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT DE LES DADES REBUDES I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT DE LA INFORMACIÓ OFERTA

SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA té el seu domicili social al carrer Guadiana 24, local 08014 Barcelona, amb N.I.F. nº B62527221.

SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA vol respectar i respecta plenament el seu dret a la privacitat i li garanteix la protecció de les dades de caràcter personal que ens subministri de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD), i amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), i amb aquesta Política de Privacitat, que s’apliquen plenament en aquesta pàgina web.

és compromet a respectar la legislació Vigent amb protecció i CONFIDENCIALITAT al Tractament de dades de caràcter personal, d’acordar amb el qual Disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció dades de caràcter personal, i la seva normativa de Desplegament.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA, sent SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA titular i responsable d’aquest fitxer (en endavant, el “Fitxer”). Amb aquest objecte, SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA proporcionarà als USUARIS del seu lloc web els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA procedeixi al tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Les dades de caràcter personal, seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat legalment necessàries per evitar la seva pèrdua, deteriorament i subministrament i accés a tercers no autoritzats. No obstant això, l’USUARI ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA no utilitza “Cookies” (galetes) de cap tipus per a establir una relació entre el seu ordinador i la nostra pàgina web ni per a cap altra finalitat, i per tant no prenem cap dada seva ni de la seva connexió en cap moment.

EL SEU DRET A L’ACCÉS, RECTIFICACIÓ I BAIXA:
Tal com estableix la LPD, en qualsevol moment vostè. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: scholactiva@scholactiva.com o bé mitjançant l’enviament d’una carta al domicili social de SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA indicat al principi d’aquesta informació. SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA li garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es troben a la base de dades de subscriptors, i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte el estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això de conformitat amb el que estableix la LPD i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

DADES PERSONALS RECOLLIDES EN ELS TRÀMITS DE RESERVA I/O INFORMACIÓ:

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA ofereix aquest lloc web en l’estat en què es presenta, pot contenir imprecisions o errates. SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament del lloc web o a la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos en el mateix. en la mesura que ho permeti la legislació aplicable, SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA queda exonerada de qualssevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre altres, les garanties implícites de comerciabilitat i idoneïtat per a una finalitat determinada.
SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar de l’ús d’aquest lloc web, inclosos, entre altres, els danys directes i indirectes.
ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB
El lloc web de SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA pot contenir vincles o enllaços amb altres llocs web no gestionats per SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA. Aquests vincles o enllaços, s’inclouen només a efectes de referència. SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA no exerceix cap control sobre aquests llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos. La inclusió de vincles o enllaços a altres llocs web no implica que SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA promocioni, avali, garanteixi o recomani aquest lloc web. Els vincles o enllaços que inclou el lloc web de SCHOLA DIDÀCTICA ACTIVA únicament són oferts com referències informatives sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris o serveis o productes oferts des dels mateixos.