activitats Schola Didactica activa - Tallers d'història

Tallers d'història i d'art

Són activitats que es fan al centre escolar.

La seva funció és posar a l’abast dels alumnes materials i objectes per realitzar un treball de recerca de Ciències Socials que els permeti construir el seu propi coneixement.

Objectius generals per tots els ensenyaments

  • Complementar la feina docent.
  • Construir l'aprenentatge de l'alumne.
  • Apropar la història d'una manera palpable.
  • Analitzar diferents tipus de fonts documentals.
  • Manipular objectes històrics o bé reproduccions.
  • Fomentar l'empatia.
  • Desenvolupar treballs en grup.
  • Usar l'expressió oral.
  • Exposar conclusions.

Durada

Tots els tallers tenen una durada de tres hores, incloent-hi l'estona d'esbarjo.

Nombre d'alumnes

El nombre d'alumnes és d'un grup-classe, és a dir, un màxim de 30.

Necessitats

Cal una aula espaiosa. Segons els casos cal un canó de projecció amb ordinador.

scholactiva@scholactiva.com